Hướng Dẫn Quét Khách Hàng Tối Ưu Trên Trang Page

1. Khi quét khách hàng lần đầu, hãy chọn bộ lọc “Tất cả khách hàng” kể từ khi lập page để thu thập đầy đủ dữ liệu ban đầu.

2. Trong các lần quét tiếp theo, nên sử dụng bộ lọc theo thời gian để tiết kiệm thời gian và tránh sử dụng dung lượng không cần thiết.