Mẹo import khách hàng hiệu quả

1. Việc import khách hàng giúp cập nhật thông tin trong danh sách khách hàng hiện có.

2. Không nên xóa hoặc sửa đổi thông tin liên quan đến ID khách hàng, vì điều này có thể dẫn đến lỗi khi import dữ liệu.