Bombot có cho phép xuất thông tin khách hàng về máy không?

Bombot có cho phép bạn xuất thông tin khách hàng về máy bằng cách chọn tính năng “Xuất Excel” trên Quản lý khách hàng, hướng dẫn xuất excel xem tại đây. Với mỗi lần xuất Excel, Bombot cho phép bạn có thể xuất được tối đa 10.000 khách hàng trong một file Excel.