Hướng Dẫn Sử Dụng Tài Khoản Phụ Khi Gửi Tin Nhắn Cho Khách Hàng

1. Tránh sử dụng tài khoản Facebook chính để gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng, vì dễ bị khách hàng hoặc Facebook báo cáo, dẫn đến việc khóa tài khoản.

2. Khi tài khoản cá nhân bị khóa, việc quản lý các Fanpage của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng một tài khoản phụ để tạo chiến dịch và gửi tin nhắn cho khách hàng.