Tại sao nên lựa chọn thời điểm phù hợp để gửi tin?

Đưa tin nhắn vào các khung giờ mà người dùng thường online (11 – 13 giờ trưa và 19 – 22 giờ tối) là một chiến lược hiệu quả để tăng khả năng đọc tin nhắn và tương tác của người nhận.