Hướng Dẫn Phân Loại và Kiểm Tra Tệp Khách Hàng Khi Gửi Tin Nhắn

1. Sử dụng tag Facebook hoặc Bombot để phân loại tệp khách hàng thành các nhóm nhỏ hơn trước khi gửi tin nhắn.

2. Kiểm tra tệp khách hàng đã nhận tin nhắn để đảm bảo không gửi trùng lặp.