Bombot có những bộ lọc nào?

Hiện tại Bombot có các bộ lọc sau : 

  • Lọc theo giới tính
  • Lọc theo số điện thoại
  • Lọc theo nội dung cuộc chat

Bạn có thể sử dụng một hoặc đồng thời các bộ lọc này để lọc danh sách khách hàng