Bộ sưu tập trong Bombot được thêm bao nhiêu hình?

Bộ sưu tập của Bombot có thể thêm được tối đa 4 hình ảnh, mỗi hình ảnh có dung lượng tối đa là 5MP và không quy định kích thước.