Bombot có bao nhiêu phương thức quét khách hàng?

Bombot đang có 2 phương thức quét là:

  • Quét theo thời gian: bao gồm quét từ thời gian thành lập Fanpage và quét trong khoảng thời gian lựa chọn.
  • Quét theo điều kiện: bao gồm quét Khách hàng có số điện thoại và quét cuộc chat có các từ khóa.