Bombot có cho dùng thử không?

Bombot có chính sách cho các tài khoản mới dùng thử. Khi tạo tài khoản Bombot, bạn sẽ được tặng 10.000 tin nhắn dùng thử trong 7 ngày miễn phí. Sau khi hết 10.000 tin nhắn này hoặc hết hạn 7 ngày, bạn có thể đăng ký các gói của Bombot để tiếp tục sử dụng.