Bombot gửi tối đa bao nhiêu tin nhắn?

Bombot không giới hạn số lượng tin nhắn gửi đi của bạn. Tuy nhiên, bạn nên chia nhỏ tệp khách hàng để gửi lần lượt để mang lại hiệu quả gửi tin thành công cao hơn.