Cần lưu ý gì khi gửi tin nhắn cho chiến dịch có hơn 1500 khách hàng?

Khi thực hiện chiến dịch gửi tin nhắn đến số lượng lớn khách hàng, hãy lưu ý các điều sau để đảm bảo hiệu quả và an toàn:

  1. Chia nhỏ tệp khách hàng:
    • Để tránh việc tài khoản bị checkpoint, hãy chia nhỏ tệp khách hàng thành các nhóm nhỏ hơn và gửi tin nhắn từng đợt.
  2. Đặt thời gian giãn cách:
    • Thiết lập khoảng thời gian giãn cách giữa các tin nhắn từ 5-10 giây. Càng sát với thời gian gửi tin nhắn thực tế, mức độ an toàn càng cao.
  3. Giữ màn hình Extension hoạt động:
    • Tránh tắt màn hình Extension khi chiến dịch đang chạy để đảm bảo không bị gián đoạn và tránh lỗi xảy ra.

Nếu bạn cần thêm hỗ trợ hoặc có câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.