Dung lượng hình ảnh tải lên là bao nhiêu?

Dung lượng tối đa mỗi hình ảnh và video là 5MP, hình ảnh không giới hạn kích thước.