Cách xử lý khi gửi tin thất bại hiện nguyên nhân: “UNEXPECTED END OF JSON INPUT”, “Có vẻ như bạn đang dùng nhầm tính năng này do sử dụng quá nhanh….., hãy cho chúng tôi biết”

Đây là cách xử lý khi gặp lỗi “UNEXPECTED END OF JSON INPUT” và “Có vẻ như bạn đang dùng nhầm tính năng này do sử dụng quá nhanh” khi gửi tin nhắn:

Trường hợp 1: Nếu nguyên nhân do trình duyệt web bạn thực hiện theo từng bước dưới đây.

  • Bước 1: Đăng nhập lại và chọn “LÀM MỚI QUYỀN”, sau đó thử gửi tin.
  • Bước 2: Xóa lịch sử web, đăng nhập lại và thử gửi tin.
  • Bước 3: Sử dụng trình duyệt khác nếu trình duyệt hiện tại bị chặn gửi tin.

Trường hợp 2: Nếu nguyên nhân do tài khoản bị checkpoint 

  • Nếu tài khoản bị checkpoint, bạn hãy ngưng sử dụng tài khoản đó trong vòng 1 – 2 ngày.Trong thời gian đó, gửi tin nhắn thủ công để tăng uy tín Fanpage. Sau đó dùng Bombot gửi tin lại 100 khách hàng trong ngày và trong 1 tuần rồi tăng lại dần đều lên đến khi ổn định thì sử dụng lại như bình thường.

Nếu vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với Bombot để được hỗ trợ thêm.