Lỗi Token phải làm thế nào?

Nếu trên ứng dụng báo lỗi Token. Bạn vui lòng tắt trang tạo chiến dịch, sau đó đăng xuất tài khoản ở trang Quantri.Bombot.vn rồi đăng nhập vào lại.