Mình đã hoàn tất thanh toán nhưng sao chưa thấy ứng dụng được nâng cấp?

Sau khi thanh toán, nếu bạn chưa thấy ứng dụng được nâng cấp, mình vui lòng gửi hóa đơn thanh toán và mã đơn hàng về Fanpage Bombot để được hỗ trợ nâng cấp cho mình nhanh nhất nhé.