Nâng cấp và thanh toán như thế nào?

Để thực hiện nâng cấp tài khoản Bombot và thanh toán đơn hàng nầng cấp, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn nâng cấp và thanh toán tại đây.