Sản phẩm Bombot là gì?

Bombot là phần mềm gửi tin nhắn hàng loạt an toàn tuyệt đối trên Fanpage. Ngoài ra, với tính năng không giới hạn số lượng Fanpage và tin nhắn bạn có thể thêm nhiều Fanpage vào Bombot để gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng để tránh các quy định của Facebook.