Sử dụng Bombot có bị ảnh hưởng tới Fanpage không?

Bombot là một ứng dụng giả lập người dùng để thực hiện nhắn tin cho khách hàng. Vì vậy, việc bạn dùng Bombot để gửi tin hàng loạt cho khách hàng sẽ không ảnh hưởng tới Fanpage. Ngoài ra, để an toàn hơn, bạn nên sử dụng 1 tài khoản ảo khác để đăng nhập Bombot để tránh bị Facebook check spam tài khoản cá nhân đã đến việc bị giảm tương tác trên Facebook cá nhân, bị khóa tin nhắn hay gây gián đoạn trong quá trình sử dụng Bombot gửi tin cho khách hàng.