Tại sao không gửi tin nhắn được?

Bạn vui lòng kiểm tra lại số tin nhắn còn lại có đủ cho tệp khách hàng bạn đã quét và gửi tin trong chiến dịch hay không. Nếu số lượng tin nhắn còn lại đủ nhưng vẫn không gửi được thì bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với Fanpage của Bombot để được hỗ trợ nhé.