Tại sao không thể xác thực được tài khoản trước khi sử dụng?

Quá trình xác minh thông tin đăng nhập, sau khi nhập thông tin bạn vui lòng tích chọn không phải Robot và chọn đúng theo điều kiện xác thực để hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại, sau đó bạn click nhập mã OTP và hoàn thành xác thực.