Tại sao phải dùng một tài khoản facebook phụ để chạy chiến dịch thay vì tài khoản chính của mình?

Khi bạn dùng tài khoản facebook chính để gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng, tài khoản của bạn sẽ dễ bị report từ khách hàng hoặc từ Facebook dẫn đến bị khoá tài khoản. Theo đó, khi tài khoản cá nhân bị khóa, việc sử dụng những Fanpage của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, bạn nên dùng một tài khoản phụ tạo chiến dịch và gửi tin cho khách hàng để đảm bảo an toàn nhất.