Tại sao số lượng khách hàng quét mỗi ngày khác nhau?

Những người đã nhận được tin nhắn từ bạn, họ có thể đã tắt nhận tin nhắn từ Fanpage nên bạn không thể quét lại các khách hàng đó nữa.