Tại sao tài khoản phụ không thể gửi tin nhắn hàng loạt trên Bombot?

Nếu tài khoản phụ không thể gửi tin nhắn hàng loạt trên Bombot, có thể do các nguyên nhân sau:

 1. Quyền hạn chưa đủ:
  • Tài khoản phụ có thể chưa được cấp quyền biên tập viên (Editor) hoặc quyền cao hơn trên Fanpage. Để gửi tin nhắn hàng loạt, tài khoản phụ cần phải có ít nhất quyền biên tập viên.
 2. Checkpoint hoặc hạn chế từ Facebook:
  • Tài khoản phụ có thể đang bị Facebook giới hạn hoặc checkpoint do hoạt động bất thường. Kiểm tra và xác thực lại tài khoản Facebook của bạn.
 3. Đăng nhập nhiều tài khoản:
  • Sử dụng nhiều tài khoản đăng nhập cùng lúc có thể gây ra xung đột và lỗi đăng nhập trên Bombot. Đảm bảo chỉ sử dụng một tài khoản khi thực hiện gửi tin.
 4. Cài đặt bảo mật hoặc giới hạn khác:
  • Kiểm tra cài đặt bảo mật và các giới hạn khác trên Facebook để đảm bảo không có hạn chế nào đang ngăn cản tài khoản phụ gửi tin nhắn hàng loạt.

Nếu đã kiểm tra các yếu tố trên mà vẫn không giải quyết được vấn đề, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi để được trợ giúp thêm.