Tôi nên gửi bao nhiêu tin nhắn mỗi ngày khi mới sử dụng BomBot?

Trong 7 ngày đầu tiên sử dụng BomBot, bạn nên tuân thủ các hướng dẫn sau để tăng độ uy tín của tài khoản trên Fanpage và hạn chế việc tài khoản bị Facebook checkpoint:

  1. Gửi tối đa 100 tin nhắn/ngày:
    • Mục đích là để tăng độ tin cậy của tài khoản và tránh bị Facebook checkpoint.
  2. Tăng dần số lượng sau 7 ngày:
    • Sau 7 ngày, bạn có thể tăng dần số lượng tin nhắn gửi đi. Tuy nhiên, không nên gửi quá 1000 tin/ngày để duy trì mức độ an toàn cho tài khoản.

Để biết thêm chi tiết về nguyên nhân tài khoản bị checkpoint, vui lòng xem tại đây.

Nếu bạn cần thêm hỗ trợ hoặc có câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.