Tại sao đang chạy chiến dịch nhưng bị ngừng nữa chừng?

Lỗi bị ngừng có thể do ba nguyên nhân chính là: kết nối mạng bị gián đoạn, màn hình máy tính bị tắt hoặc bạn vô tình tắt trình duyệt đang mở Bombot. Bạn vui lòng xem các hướng dẫn để gửi tin Bombot thành công tại đây