Tôi cần làm gì khi tài khoản của tôi bị checkpoint?

Khi tài khoản của bạn có dấu hiệu checkpoint, vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác thực lại tài khoản Facebook của bạn. Bạn có thể xem các cách xác minh tài khoản tại đây

Bước 2: Tạm dừng sử dụng BomBot để gửi tin nhắn bằng tài khoản đã bị checkpoint trong khoảng 1 – 2 ngày.

Bước 3: Gửi tin nhắn thủ công cho khách hàng trên Fanpage trong 2 – 7 ngày đầu. Điều này giúp Facebook nhận diện độ uy tín của tài khoản biên tập viên.

Bước 4: Sau 2 – 7 ngày, sử dụng tài khoản biên tập viên để đăng nhập vào BomBot và gửi tin nhắn cho tối đa 100 khách hàng/ngày. Duy trì số lượng khách này khi gửi tin trong 7 ngày tiếp theo.

Bước 5: Sau 2 tuần thực hiện các bước trên, bạn có thể sử dụng lại BomBot để gửi tin theo hướng dẫn. Xem hướng dẫn gửi tin tại đây

Nếu bạn cần thêm hỗ trợ hoặc có câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.